משקפי הגדלה

משקפי הגדלה - מאפשרים את שיפור שדה הראיה והענקת תאורת עבודה ממוקדת ובכך יכולת הביצוע והדיוק בטכניקה, משתפרים לאין ערוך ובזכותם מבוצע טיפול זעיר פולשני ומדויק.

משקפי הגדלה
משקפי הגדלה